احمد کرباسی

احمد کرباسی

احمد کرباسی

احمد کرباسی پنجاه ساله دبیر باز نشسته آموزش و پرورش از شهرستان تکاب هستم حدود ۲۰ ساله عکاسی میکنم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • برگزاری نمایشگاه عکس در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شهرستان تکاب