حجت الله کاراندیش

حجت الله کاراندیش

حجت الله کاراندیش

بنده عکاسی روبا مطالعات کتاب های آموزشی و بصورت تجربی فراگرفته ودرهیچ مرکز آموزشی تاکنون شرکت نکردم.

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.