سواک الکساندریان

سواک الکساندریان

سواک الکساندریان

سواک آلکسندریان متولد 1351..
من در اغلب مراحل زندگی‌ام مثل یک دونده استقامت بوده‌ام. هرکسی که دشواری موفقیت از این ورزش را درک کند، می‌داند که چه میزان زیادی زمان و انرژی برای حفظ ثبات به مدت چندسال لازم است.
غرق در احساسات و حیات دنیای پیرامونم می‌شوم. این ارزشمندترین چیزی است که از سال‌ها در راه بودن (و هنوز هم در راه هستم) آموختم: رابطه‌ای عاشقانه با طبیعت پیرامونم، یک آگاهی و الزامی برای حفظ این رابطه و زندگی در آن تا سرحد ممکن.

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • 5 سال فعالیت عکاسی در ژانر های طبیعت- معماری- پرتره