علیرضا فرامرزیان

علیرضا فرامرزیان

علیرضا فرامرزیان

عکاسی، هنر ثبت و بیان احساس و واقعیت است

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.