علیرضا مظلوم زاده

علیرضا مظلوم زاده

علیرضا مظلوم زاده

دارای گواهی ارشاد
پنج سال عکاسی حرفه ای
علاقه مند به عکاسی طبیعت و لنداسکیپ و مستند

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • دارای گواهی ارشاد عکاسی
  • پنج سال عکاسی حرفه ای