فرزین اشراقی

نام صفحه:

زمینه فعالیت:

عکاسی و گردشگری

معرفی مختصر:

اینجانب پزشک هستم لیکن به موضوعات گردشگری و عکاسی علاقه داشته و در صفحه اینستاگرام ، نقاط دیدنی ، بکر و جذاب ایران از جمله طبیعت زیبا ، موزه ها و اماکن تاریخی و تفریحی را معرفی می نمایم.