فرزین اشراقی

فرزین اشراقی

فرزین اشراقی

پزشک عمومی هستم و دوستدار عکاسی ، طبیعت ، موزه ، ایرانگردی ، شعر و ادبیات و موسیقی هستم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.