فرود کریمی قاسمی

فرود کریمی قاسمی

فرود کریمی قاسمی

"سه سال سابقه کار در عکاسی طبیعت و طبیعت گرد و معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران
دارای مدرک عکاسی از موسسه فرهنگی و هنری باغچه در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته"

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • کارشناس ارشد MBA, عکاس طبیعت و طبیعت گرد