متین رافعی بروجنی

متین رافعی بروجنی

متین رافعی بروجنی

یک طبیعت گرد مستقل که عکاسی رو با تلفن همراه انجام میدهم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.