محمد محمدپور

محمد محمدپور

محمد محمدپور

مدرس عکاسی، گرافیک و تولید محتوا
فعال هنری و فرهنگی
علاقمند به نمایش زیبایی های کشور

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • مدیر مرکز آموزشهای تخصصی
  • مدرس سازمان جهاد دانشگاهی