مرجان بخت همت

مرجان بخت همت

مرجان بخت همت

عکاس طبیعت و کردشگری

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • ۲سال فعالیت در موضوع و محورعکاسی طبیعت و گردشگری

حسین صفدری

حسین صفدری

عکس میگیرم برای شریک شدن لحظه های نابم با نگاه شما…

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.