مسعود باغبانی

مسعود باغبانی

مسعود باغبانی

مسعود باغبانی کارشناسی مهندسی معماری و علاقمند به عکاسی در حوزه طبیعت و معماری

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.