مهدی رهنمایی

مهدی رهنمایی

مهدی رهنمایی

عکاس

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • دارنده چندین دیپلم افتخاز از مسابقات 35awardsروسیه
  • دارنده چندین نشان عکاسی از سایت های بی المللی عکاسی
  • نمایه چندین عکس در گالری های مختلف امریکا ، انگلیس ، فرانسه و ….
  • انتشار چندین عکس در برنامه تهرانگرد شبکه پنجم سیما