نجمه زهادت

نجمه زهادت

نجمه زهادت

حدود ۳ سال به صورت جدی شروع به عکاسی کردم .
به عکاسی لنداسکیپ و معماری علاقمند

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.