آثار تاریخی بم

بم یکی از شهرهای استان کرمان است که در جنوب شرقی ایران قرار دارد.  ارگ تاریخی بم و شهر بم در صدر مراکز گردشگری استان کرمان و منطقه جنوب شرق کشور قرار گرفته است. خرما، مرکبات، حنا و صنایع دستی تولیدی از درخت خرما از جمله سوغات معروف و مهم بم به حساب می‌آیند.