میبد یکی از شهرهای تاریخی استان یزد است که پیشینه‌ای ۷ هزارساله دارد. میبد دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد است و بافت تاریخی ارزشمندی دارد. میبد به شهر سفال و زیلو معروف است. این شهر در سال ۱۳۹۷ به عنوان شهر جهانی زیلو انتخاب شد.