شاهرود، دومین شهر پرجمعیت استان سمنان است. سوغاتی های شاهرود، برگه زردآلو و قیسی است که شهرت جهانی دارند و حتی به کشورهای دیگر صادر نیز می شوند. انواع میوه‌هایی همچون انگور، گیلاس، آلو نان‌های «کاک»، «قندی» و «شیری» نیز از سوغات شاهرود است.