تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان‌غربی است که آثار تاریخی غنی و دیدنی‌های فراوانی دارد. قدمت برخی از این آثار به هشت هزار قبل می‌رسد. هر‌ ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی به دیدن این شهر می آیند. مجموعه جهانی تخت سلیمان و آثار باستانی که در آن قرار دارد، از مهم‌ترین و معروف‌ترین مراکز تاریخ و تمدن کشور ایران است که در این شهر واقع شده است.