دسته بندی: شیراز

Pasargadae
سایر

پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد به مرکزیت سعادت شهر، در شمال استان فارس و در 120 کیلومتری شیراز قرار گرفته است و با میانگین ارتفاع حدود 1760 متر از سطح دریا و 1813 کیلومتر مربع وسعت، موقعیتی کوهستانی دارد

Churches of Iran
اراک

کلیساهای ایران-قسمت دوم

در قسمت اول 8 مورد از کلیساهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به معرفی و توضیح 8 مورد دیگر از این کلیساها پرداخته خواهد شد

Shiraz Tourist Attractions
شیراز

ده جاذبه توریستی شیراز

شهر شیراز مرکز استان فارس می باشد که در ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. بر اساس نوشته‌های برخی از نویسندگان بومی، با توجه به شاهنامه، نام شیراز از نام پسر سومین شاه جهان یعنی طهمورث مشتق شده‌ است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!