برچسب: آبرسانی

قنات قصبه گناباد
سایر

قنات قصبه گناباد

قنات قصبه گناباد از حیرت انگیزترین ساخته های دست بشر است که طولی معادل 33 کیلومتر دارد. قنات قصبه از دو رشته اصلی به نام های قصبه و دولاب تشکیل شده است و به دلیل عظمت آن گفته می شود که ساخته دیوها و اجنه می باشد. ناصرخسرو در سفرنامه خود، ساخت این قنات را به کیخسرو نسبت داده است.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!