برچسب: آبشار مارگون

Shiraz Tourist Attractions
شیراز

ده جاذبه توریستی شیراز

شهر شیراز مرکز استان فارس می باشد که در ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. بر اساس نوشته‌های برخی از نویسندگان بومی، با توجه به شاهنامه، نام شیراز از نام پسر سومین شاه جهان یعنی طهمورث مشتق شده‌ است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!