برچسب: آذری

Islamic Architecture of Iran
معماری، هنر و صنایع دستی

معماری اسلامی در ایران

پس از ورود اسلام به ایران، هنر و سبک و سیاق معماری دستخوش تغییرات فراوان شد که نتیجه آن خلق آثاری جاودان مانند مساجد و مقابر بی نظیر که نسبت بدان احساس نیاز می شد شکل گرفت و به تدریج بر آتشکده های پیشین مساجد را بنا نهادند و مسجد یزد خواست بین اصفهان وشیراز یکی از این بناها به شمار می رود

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!