برچسب: ابنیه

Yazd
معماری، هنر و صنایع دستی

یزد

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیا است و اولین شهر ایران است که نام آن در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است. این شهر بین رشته‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی پهناور به نام یزد، اردکان واقع شده است

Islamic Architecture of Iran
معماری، هنر و صنایع دستی

معماری اسلامی در ایران

پس از ورود اسلام به ایران، هنر و سبک و سیاق معماری دستخوش تغییرات فراوان شد که نتیجه آن خلق آثاری جاودان مانند مساجد و مقابر بی نظیر که نسبت بدان احساس نیاز می شد شکل گرفت و به تدریج بر آتشکده های پیشین مساجد را بنا نهادند و مسجد یزد خواست بین اصفهان وشیراز یکی از این بناها به شمار می رود

Iran Contemporary Architecture
معماری، هنر و صنایع دستی

معماری معاصر ایران

معماری معاصر و مدرن ایرانی کمتر در جهان شناخته شده است و بیشتر زیر سایه معماری سنتی، باستانی و اسلامی قرار گرفته است. برای معماری مدرن ایران نمیتوان شروعی دقیق در نظر گرفت اما به طور کلی می توان گفت که با پیدایش مشروطه و ورود تفکر غربی به ایران به تدریج مدرنیته وارد هنر و معماری ایران شد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!