برچسب: اروپای ایرانی

Zargar Village
تهران

روستای زرگر

روستای زرگر در فاصله 100 کیلومتری غرب تهران در مسیر تهران به سمت آبیک قرار گرفته است. ظاهرمردمان روستای زرگر هم به ایرانی‌ها شباهت دارد و هم به اروپایی‌ها و غالبا مردمانی قدبلند و چهارشانه هستند

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!