برچسب: اسب دوانی

Polo
سایر

ورزش چوگان

چوگان از ورزش های کهن ایرانی است که در گذشته در میان پادشاهان و اهالی دربار رواج داشته است. این بازی در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب ‌های جنگی خود را به نمایش می گذاشتند

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!