برچسب: اشکانیان

Iran's pre-Islamic architecture
معماری، هنر و صنایع دستی

معماری ایران پیش از اسلام

معماری در کشور ایران دسته بندی های مختلفی دارد و به طور کلی می توان با توجه به تاثیر ورود اسلام به ایران، معماری را به بخش های پیش از اسلام، معماری اسلامی و معماری مدرن تقسیم کرد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!