برچسب: امیرکبیر

امیرکبیر
سایر

امیرکبیر

میرزا محمد تقی خان فراهانی متولد 1186 در اراک، مشهور به امیر کبیر ، یکی از صدراعظم های ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود

Darolfonun School
تهران

مدرسه دارالفنون

دارالفنون اولین مدرسه ایران و یادگاری از امیرکبیر است که در شهر تهران قرار دارد. هدف از ساخت دارالفنون افزایش آگاهی و علم مردم معمولی کشور بوده است و در این راه توانسته بسیار فعال عمل نماید

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!