برچسب: امیر کبیر

Darolfonun School
تهران

مدرسه دارالفنون

دارالفنون اولین مدرسه ایران و یادگاری از امیرکبیر است که در شهر تهران قرار دارد. هدف از ساخت دارالفنون افزایش آگاهی و علم مردم معمولی کشور بوده است و در این راه توانسته بسیار فعال عمل نماید

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!