برچسب: اورامان کردستان

Uraman
جاذبه های طبیعی

روستای اورامان

اورامانات، شامل پنج روستای به¬ هم¬ چسبیده در ارتفاعات، با نام‌¬های کماله، رودبر، ویسیان، اورامان و سرپیر است. روستای اورامان کردستان یا روستای هورامان به عنوان قدیمی¬‌ترین دهکده جهان در یونسکو به ثبت رسیده است.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!