برچسب: باربد

Persian Music
معماری، هنر و صنایع دستی

موسیقی ایرانی

موسیقی سنتی یا کلاسیک ایرانی شامل دستگاه ها، نغمه ها و آوازها از سال ها پیش نسل به نسل در میان مردم ایران جریان داشته و بخش بزرگی از آسیای میانه، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه، یونان و ارمنستان نیز متاثر از این موسیقی است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!