برچسب: تاجیکستان

ناصر خسرو
سایر

ناصر خسرو

ناصر خسرو از شاعران و فیلسوفان بزرگ خراسان است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود من جمله فلسفه یونانی، حساب، طب، موسیقی، نجوم، فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار وی به کرات بر این مسئله تاکید شده است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!