برچسب: ترن

راه آهن سراسری ایران
سایر

راه آهن سراسری ایران

راه آهن سراسری شمال به جنوب ایران، یک شگفتی مهندسی محسوب می شود که در زمان پهلوی اجرا شده و سرانجام در سال 2021 در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این خط ریلی باشکوه در زمان رضاشاه شروع شده و شاهراه ارتباطی بین دو دریای شمال و جنوب محسوب می شود.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!