برچسب: تصویربرداری

ژانرهای عکاسی
معماری، هنر و صنایع دستی

ژانر های عکاسی (قسمت اول)

ژانرهای عکاسی، به سبک و سیاق های مختلف و متوع این هنر ارزشمند اطلاق می شود که هر فرد بنا به استعداد خود می تواند در یک یا تعدادی از آن ها فعالیت داشته باشد. با شناخت تعاریف و معانی هر یک از این ژانر ها می توانید بهترین گزینه را با توجه به سلیقه و توانایی خود انتخاب نموده و پیش ببرید.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!