برچسب: تعلیم

بازی های سنتی ایران
سایر

بازی های سنتی ایران

بازی های سنتی و قدیمی ایران، ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارند. از گذشته تا کنون، بازی های سنتی با قواعد و روش های خاص خود در بین افراد با سنینی خاص رواج داشته است. در ادامه مطلب به سراغ معروف ترین و رایج ترین این بازی ها رفته و سعی در شرح و تاریخچه آن خواهیم داشت.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!