برچسب: تغزل

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی
سایر

حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”، ملقب به لسان الغیب، غزلسرای بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسی است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!