برچسب: تقوی زاده

Iranian Athletes
سایر

چهره های ورزشی ایران-قسمت دوم

در قسمت اول 12 نفر از چهره های ورزشی ایران معرفی شد. در این قسمت 12 نفر دیگر لیست ورزشکاران و قهرمانان ورزشی ایران در رشته ها و مسابقات مختلف معرفی می گردد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!