برچسب: لیلی و مجنون

نظامی
سایر

نظامی گنجوی کیست؟

جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی معروف به نظامی گنجوی بزرگ‌ترین داستان سرای ایرانی منظومه‌های حماسی عاشقانه به زبان فارسی است که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظوم فارسی کرد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!