برچسب: محمدشاه

امیرکبیر
سایر

امیرکبیر

میرزا محمد تقی خان فراهانی متولد 1186 در اراک، مشهور به امیر کبیر ، یکی از صدراعظم های ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!