برچسب: پهلوانی

Shahnameh
سایر

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی مجموعه ای از داستان های ملی و تاریخی، باستانی پادشاهان قدیم و پهلوانان بزرگ ایران است که در قالب شعر سروده شده است. شاهنامه، پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگترین آثار ادبیات کهن پارسی می باشد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!