برچسب: کلیسای یعقوب مقدس

Churches of Iran
اراک

کلیساهای ایران-قسمت دوم

در قسمت اول 8 مورد از کلیساهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به معرفی و توضیح 8 مورد دیگر از این کلیساها پرداخته خواهد شد

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!