برچسب: کویر ایران

Desert
سایر

سفر به کویر

بهترین فصول برای سفر به کویرهای ایران، دو ماهه ی اول فصل بهار و همچنین فصل پاییز است. پرواضح است که گرمای کویر در تابستان به شدت طاقت فرساست و در زمستان هوا به شدت سرد و خشک است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!