برچسب: کویر ریگ جن

Rig E Jen Desert
اصفهان

کویر ریگ جن

کویر ریگ جن با وسعتی برابر 3800 کیلومتر مربع، در غرب دشت کویر قرار گرفته است و منطه ای پر از تپه های ماسه ای در کویر مرکزی ایران است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!