برچسب: گلدان قلم زنی

Ghalamzani
معماری، هنر و صنایع دستی

قلم زنی

هنر قلم زنی به واسطه قلم و ضربه چکش نقش و نگاری روی اشیا فلزی پدید می آورد و دوام زیادی دارد. بر اساس مستندات تاریخی پیشینه این هنر به هزاره دوم و اول پیش از میلاد می رسد. در طول تاریخ دوره هخامنشی اوج هنر فلز کاری بوده است

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!