my_camera_7
دارای گواهی اینستاگرام

my_camera_7

مهیار تنباکوساژان هستم
این صفحه رو از بهار ۹۹ ایجاد کردم و قصدم نشان دادن جلوه های طبیعت هست از نگاه خودم به مخاطبین.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!