برچسب: گواهی گردشگری صفحه

گواهینامه صفحه اینستاگرام
اسناد

گواهینامه صلاحیت صفحه اینستاگرام

مجموعه آيتوريسما در راستاي رسالت خود در زمينه معرفي هر چه بهتر جاذبه هاي گردشگري ايران، قصد دارد صفحات اينستاگرام که حداقل داراي شرايط ذيل باشند را ارزيابي نموده و در صورت دارا بودن شرايط، به آنها گواهينامه صلاحيت در زمينه معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران اعطا نمايد.

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!