مرجع گردشگری ایران

به همراه عکس های ارسالی کاربران

قلعه های ایرانآیتوریسما
فراخوان ارسال عکس از پل خواجوآیتوریسما
فراخوان ارسال عکس از میدان نقش جهانآیتوریسما
فراخوان ارسال عکس از برج میلادآیتوریسما

معرفی جاذبه های گردشگری ایران به همراه

• عکس های ارسال شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی آیتوریسما

• سفرنامه های مرتبط

• مقالات تخصصی

• کتاب های الکترونیکی مربوطه

نکات عمومی عکاسیآیتوریسما
قنات قصبه گنابادآیتوریسما
دهانه آتشفشانی راینآیتوریسما
قلعه آدمخوار اردبیلآیتوریسما
دریاچه گنجآیتوریسما
نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم استآیتوریسما

مقالات تخصصی درخصوص معرفی جاذبه های گردشگری ایران در موضوعات مختلف

error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!