قم از کلانشهرهای ایران و یکی از مذهبی‌ترین شهرهای کشور است و به نوعی مرکز علمی و تبلیغی جهان تشیع محسوب می‌شود. این شهر در ۱۴۰ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است و در گذشته به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم دارای اهمیت ارتباطی بوده‌ است.