تهران، پایتخت ایران و مرکز استان تهران، پرجمعیت ترین شهر ایران و آسیای غربی و بیست و نهمین شهر پرجمعیت جهان است. کلانشهر تهران دومین کلانشهر بزررگ خاور میانه به شمار می آید.

انتشارات آیتوریسما

کتاب جاذبه های گردشگری تهرانiTourismA

تهران

تومان0

Bame TehraniTourismA
DarakehiTourismA
DarbandiTourismA
Darolfonun SchooliTourismA
Tehran Book GardeniTourismA
Iran National MuseumiTourismA