شهر نطنز مرکز شهرستان نطنز، از باغشهرهای تاریخی و مرکزی ایران است که در استان اصفهان و در میانه راه کاشان به اصفهان در دامنه کوهستان کرکس واقع شده است. این شهر به خاطر آب و هوای مطبوع و طبیعت فوق العاده زیبا گردشگران زیادی را به خود جلب می کند.