شهر یزد یکی از شهرهای تاریخی ایران با قدمت 3000 سال است و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین می باشد. شهر یزد به خاطر آتشکده های زرتشتی، کانالهای زیر زمینی، آب انبارها، بادگیرها، صنایع دستی، بافت های ابریشم، شیرینی ها و آثار تاریخی ارزشمندش در بین گردشگران داخلی و خارجی از محبوبیت بسیاری برخوردار می باشد.

YazdiTourismA